IMG 20090724 213201

Fundament onder Purper Associates is het geloof dat alles wat wij doen een persoonlijke impact heeft op de wereld om ons heen. Vanuit die filosofie werken wij om al onze klanten persoonlijk te bedienen. Bij veel organisaties gaat veel aandacht uit naar de bedrijfsprocessen, maar alles wat je doet heeft effect op de mensen die het moeten doen, en daar gaat onze aandacht naar uit. 

Wij ontzorgen organisaties.

Alle organisaties waarvoor wij werken hebben duidelijke doelstellingen. Of het nou verenigingen of stichtingen zijn, allemaal zijn ze goed in hun doelstellingen. Maar wie doet de secundaire werkzaamheden? 

  • Volledige administratie
  • Bestuurszaken en KVK
  • Website beheer en onderhoud
  • Grafische vormgeving en documentatie
  • Events & congressen
  • Interne- en externe communicatie

Veel van onze klanten hebben het druk met andere werkzaamheden. Het zijn voornamelijk bestuurders, directeuren en managers in en rond de jeugdzorg. Deze organisaties willen dat dingen geregeld zijn zonder dat ze zich er zorgen over moeten maken. Wij maken dat waar. 

Wanneer er bestuursvergaderingen gepland staan, zorgen wij voor de onderliggende financiële rapportages. Wanneer er een evenement of bijeenkomst georganiseerd moet worden regelen wij alles van a tot z. 

Vraag ons eens wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

En bedenk wel… Business is always personal.