2019 03 25 14.18.42Tijdens het congres op 23 maart 2019 ontvouwde André Rouvoet zijn nieuwe plannen op het congres 'Bouw een brug' van de Vereniging Ouderschap Blijft. Het kind moet centraal bij scheiden ouders

De Vereniging Ouderschap Blijft heeft besloten om in 2021 opnieuw een congres te houden.
Purper Associates gaat dit congres ook weer organiseren voor de vereniging. 

Het kind moet meer centraal komen te staan bij een echtscheiding. Dat vinden niet alleen hulpverleners die met kinderen werken; 70 procent van de gescheiden ouders geeft dat - achteraf - zelf ook aan. Bovendien vinden ze dat de kinderen minder belast hadden moeten worden met de sores rond de scheiding.

plaatje congres

Nederland kent ongeveer 70.000 scheidingen per jaar, 7.000 daarvan zijn conflictueuze of vechtscheidingen en het aantal complexe scheidingen neemt toe. “Kinderen krijgen veel meer mee dan ouders denken”, weet Annemarie Profittlich, bestuurder in de jeugdhulp en bij Ouderschap Blijft. “Ze zijn direct partij, dat moeten ouders zich beseffen. Niet alleen de ex-partners moeten door na een scheiding, ook de kinderen. Met twee ouders die los van elkaar staan, met alle problemen van dien als ‘waar ligt mijn loyaliteit’ en ‘hoe ga ik om met de nieuwe relatie van mijn moeder of vader’, die overigens in veel gevallen ook weer strandt. Als we ons dan beseffen dat kinderen na scheiding tweemaal zoveel problemen hebben als jeugdigen uit intacte gezinnen, dan hebben we als volwassenen wat te doen. We moeten ervoor zorgen dat de negatieve effecten op kinderen zo veel mogelijk worden beperkt.”

Scheiden zonder schade
André Rouvoet, voormalig politicus en voorzitter van het Platform Scheiden zonder schade ontvouwt op 25 maart tijdens het congres: Bouw een brug. Het kind centraal bij conflictscheidingen zijn plannen en handvatten voor de aanpak van de toegenomen hoeveelheid conflictscheidingen. Op het congres wordt verder - aan de hand van dagvoorzitter Frénk van der Linden - via praktijkervaringen en recente informatie uit de wetenschap getracht antwoorden te vinden op de vragen: ‘hoe verlagen we het aantal conflictscheidingen’ en ‘hoe zetten we het kind centraal bij iedere scheiding’.

2019 03 25 15.40.11

“We kunnen voorkomen dat kinderen meegesleept worden in de ellende van hun ouders”, vindt Annemarie Profittlich. “Kinderen worden beschadigd door een vechtscheiding. Te vaak wordt dat nog weggewuifd, maar we moeten niet naïef zijn. Kinderen horen veel meer dan je denkt en lopen bij conflicten als deze echt op hun tenen. Het is een vorm van kindermishandeling, daar moeten ouders zich bewust van zijn. Het onbezorgd kind zijn is echt wel weg na een vechtscheiding van je ouders.”

Annemarie Profittlich is blij met het initiatief voor een congres waarin praktijk en wetenschap samenkomen: “We starten met een film waarin kinderen vertellen hoe zij de scheiding van hun ouders hebben ervaren. Enorm indrukwekkend, echt een pareltje... Naast de inhoudelijke inbreng van onder meer Marsha Pinedo van Villa Pinedo en André Rouvoet verheug ik me op de ontmoeting. Er komen zoveel mensen van diverse pluimage bij elkaar die elkaar niet dagelijks tegenkomen in hun werk maar wel allemaal betrokken zijn bij conflictscheidingen, dat er volgens mij mooie verbanden kunnen worden gelegd.”