logo PvKPACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen, waarin professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken.
Kernwaarden hierbij zijn inclusief, integraal en interprofessioneel.

veltenaarHet is de ambitie van PVK om het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek te geven in de pedagogische infrastructuur in Nederland. Dat organisaties in de regio gezamenlijk de ontwikkeling van kindcentra aanjagen en verankeren. Maar ook dat er binnen een aantal jaar oplossingen zijn gevonden voor de belangrijkste knelpunten in wet- en regelgeving.

PACT voor Kindcentra wordt gesteund door de wetenschap en richt zich op praktijkinnovatie en beleidsverandering. We ontwikkelen en verzamelen kennis en stellen die beschikbaar aan het veld.


Voor deze organisaties doen we: 

  • Website en E-mail beheer
  • Interne- en externe communicatie
  • Documentatie en films
  • Events
  • Communicatie met en door de ambassadeurs

Website