logo associatie jeugd

De Associatie voor Jeugd is landelijke vereniging van bestuurders in de zorg voor jeugd.

Zij verenigen bestuurders uit diverse sectoren, betrokken bij zorg voor jeugd en gezin. Wat hen verbindt is de ambitie om elkaar echt te ontmoeten, inspiratie op te doen, te innoveren en kennis te delen.

njc2018

Voor deze organisaties doen we: 

 • Alle interne- en externe communicatie
 • Bestuurszaken zoals KVK
 • Administratie
 • Website
 • Grafische communicatie
 • Events

Website


logo PvKPACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen, waarin professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken.
Kernwaarden hierbij zijn inclusief, integraal en interprofessioneel.

veltenaarHet is de ambitie van PVK om het concept inclusieve kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar een stevige plek te geven in de pedagogische infrastructuur in Nederland. Dat organisaties in de regio gezamenlijk de ontwikkeling van kindcentra aanjagen en verankeren. Maar ook dat er binnen een aantal jaar oplossingen zijn gevonden voor de belangrijkste knelpunten in wet- en regelgeving.

PACT voor Kindcentra wordt gesteund door de wetenschap en richt zich op praktijkinnovatie en beleidsverandering. We ontwikkelen en verzamelen kennis en stellen die beschikbaar aan het veld.


Voor deze organisaties doen we: 

 • Website en E-mail beheer
 • Interne- en externe communicatie
 • Documentatie en films
 • Events
 • Communicatie met en door de ambassadeurs

Website


Logo OBL

Ouderschap Blijft is een vorm van ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding. De methodiek is gericht op kinderen tot 18 jaar en hun scheidende of gescheiden ouders waarvan vaak de omgang tussen het kind(eren) met de uitwonende ouder problematisch verloopt of is gestagneerd. De oorzaak hiervan ligt in chronische conflicten tussen de ouders.

plaatje congresDe interventie bestaat onder meer uit psycho-educatie, mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering. Het doel is de communicatie tussen de ouders te verbeteren en daarmee regelmatige omgang tussen het kind en de uitwonende ouder te realiseren. Ouderschap Blijft is de enige methodiek in de databank van het NJI die zich richt op ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding.

 Voor deze organisaties regelen wij: 

 • Alle interne- en externe communicatie
 • Bestuurszaken zoals KVK
 • Administratie
 • Website
 • E-mail communicatie
 • Grafische communicatie
 • Events & Congressen

Website


logo LT

Learning Together is leren van incidenten. 

Calamiteiten met kinderen zijn vaak niet het gevolg van één enkele fout van één persoon. Maar van een samenloop van omstandigheden, waarbij meestal meer partijen betrokken zijn. Door de samenloop en de onderliggende patronen te onderzoeken, ontstaat kennis over het ontstaan van calamiteiten en wordt de kans op incidenten verkleind. Zo’n onderzoek moet dan wel planmatig gebeuren, zoals met ‘Learning Together’, een in Engeland beproefde methode die ook in Nederland IMG 5759effectief blijkt te zijn (Vrije Universiteit, 2015). Learning Together is ‘samen leren’, een collectief van lerende organisaties met een zo laag mogelijke drempel.


Voor deze organisaties doen we: 

 • Alle interne- en externe communicatie
 • Bestuurszaken zoals KVK
 • Administratie
 • Website
 • Grafische communicatie
 • Events

Website


Innovatie Jeugdzorg kleinStichting Innovatie Jeugdzorg is de innovatietak van de Vereniging Associatie voor Jeugd. 

De Associatie voor Jeugd heeft een beheersstichting opgericht, voor projecten die qua aard, financiering en impact enige omvang hebben. De projecten ‘Jong in de Buurt’en ‘Digi Jong’ worden door deze Stichting beheerd.  Kennisdeling van deze projecten vindt altijd plaats in samenspraak met de Associatie voor Jeugd.
Het bekendste event van SIJ is Samen Toekomst maken, dat op 16 april 2020 weer zal plaatsvinden in Utrecht. 

Visual Samen Toekomst Maken klein

Voor deze organisaties regelen wij: 

 • Alle interne- en externe communicatie
 • Bestuurszaken zoals KVK
 • Administratie
 • Websites
 • Grafische communicatie
 • Partner in event Samen Toekomst Maken

Website